(0364) 224 36 40
corum@turkiyekoyunkeci.org

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Mali Genel Kurulu Yayın Tarİhİ: 11.04.2017 18:00

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 13.05.2017 Cumartesi günü Saat 10.00’ da Çepni Mh. 1. Arnavut Sk. No:17 Çorum adresinde bulunan 1 Nolu Taç Düğün salonunda aşağıdaki Gündem dahilin de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.05.2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem dahilin de yapılacaktır.

Üyelere ilanen duyurulur.

 

Yönetim Kurulu Adına

 

Şevket AVCI                            Cafer HARPUTLU                    

                                                                       Başkan                                   Başkan Yardımcısı                               

 

 

           

           G  Ü  N D  E  M

1-   Yoklama ve açılış

2-   Divanbaşkanlığı seçimi,

3-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-   Gündemin Okunması ve Misafir Konuşmaları

5-   Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

6-   2014-2015-2016 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

7-   Bakanlık tarafından hazırlanan 2017 Anasözleşmenin (Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Anasözleşmesi) intibakının görüşülerek karara bağlanması

8-   2017-2018 yılları çalışma programının okunması ve oylanması

9-   2017-2018 yılları tahmini bütçelerinin okunması ve oylanması

10- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi

11- Yıllık hizmet bedelinin genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca yıllık hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

12- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması,dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13- Birlik için Gayrimenkul,imalat, inşaat, her türlü araç gereç ve hizmet aracı alım-satım, kiralama konusu ve ayrıca bu konuda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14- İç ve Dış kaynaklı her türlü proje uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

15- Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması

16- Dilek ve temenniler

Kapanış   
indirmek için tıklayınız.